Spolu spojit síly

O organizaci

Spolu spojit síly z. s.

Jsme spolek, který vznikl v roce 2018 na základě potřeb rodin děti s postižením. Hlavní iniciátorkou pro založení spolku byla její předsedkyně, která má dceru se vzácnou genetickou vadou, se Smith Magenis syndromem. Klíčovou myšlenkou našeho vzniku byla skutečnost, že je více než žádoucí, aby rodiny dětí s postižením nebyly na výchovu a péči osamoceny, aby měly ve svém blízkém okolí spřátelené rodiny, přátelé, kteří je pochopí, vyslyší, předají cenné rady a zkušenosti a odborníky, kteří jim v péči o dítě pomohou.

Pořádáme pro rodiny dětí s postižením edukační setkávání, na kterých společně s odborníky řešíme potřebná témata týkající se efektivní péče o děti s postižením. Snažíme se rodinám být nápomocní při jejich nelehké životní cestě, nabízíme jim pomoc při řešení důležitých milníků v životě jejich dítěte. Máme za sebou opakovaná setkání s psychologem, logopedem, psychiatrem, odborníky zabývající se inkluzivním vzděláváním apod. Pro děti realizujeme volnočasové tvořivé dílničky. Mnoho inspirativních a zajímavých setkání je ještě před námi.

Naším cílem je:

  • poskytnout rodinám dětí s postižením pomoct při uplatňování jejich práv a zájmů
  • zajistit jim poradenské a vzdělávací aktivity, jako jsou rekvalifikace, odborné přednášky a semináře
  • pomoci jim zapojit se zpět do pracovního procesu
  • zajistit sociálně aktivizační a výchovně vzdělávací činnosti pro děti s postižením, v podobě volnočasových kroužků, výletů a akcí
  • zajistit poradenskou činnost v oblasti sociální, zdravotní a pedagogické
  • pomoc při řešení kompenzačních pomůcek
img-fluid

V průběhu našich setkávání rodin dětí s postižením přišla myšlenka, pomoct rodinám v péči o jejich děti konkrétně a cíleně. Zajistit jim čas jen pro ně samotné, aby si odpočinuly, načerpaly síly, vzdělávaly se. Zkrátka dělaly cokoli je bude naplňovat, dělat šťastnými a dodá jim dostatek síly být tím pohodovým rodičem pro své dítě.

Našim cílem je spokojené dítě a odpočinutý rodič.

Spolek provozuje od 1.7.2019 v Českých Budějovicích sociální službu Stella odlehčovací služba pro děti se zdravotním postižením a s ohroženým vývojem. Právě proto jsme tu my, členové spolku Spolu spojit síly a věříme, že to, co děláme pro děti s postižením a jejich rodiče dává smysl a otevírá nové možnosti a obzory.