Nabídka aktivit

A. Volnočasové kroužky

Relaxační kroužek

Místo konání: Stella odlehčovací služba, Stradonická 2311/6, České Budějovice 370 07

Pro koho je kroužek určen:
Relaxační kroužek je určen dětem a mládeži ve věku 3 – 18 let se zdravotním postižením a ohroženým vývojem ( ADHD, logopedické vady, specifické poruchy učení …)

Na co se můžete těšit:

 • Relaxační aktivity
 • Hmatovou stimulace (hlazení, míchání, mačkání v dlani, stimulace dolních končetin)
 • Aromamasáže – využívání éterických olejů
 • Aktivity v zatemněné místnosti – vnímání světla a tmy, barevných světel, blikajících podnětů, práce se světelnými pomůckami
 • Prvky z bazální stimulace
 • Poslech relaxační hudby
 • Vnímání svého těla
 • Zklidnění a odpočinek
 • A mnohé další relaxační aktivity

Máte o kroužek zájem?

Hudební kroužek, muzikoterapie

Místo konání: Stella odlehčovací služba, Stradonická 2311/6, České Budějovice 370 07

Pro koho je kroužek určen:
Hudební kroužek je určen dětem a mládeži ve věku 3 – 18 let se zdravotním postižením a ohroženým vývojem ( ADHD, logopedické vady, specifické poruchy učení …)

Na co se můžete těšit:

 • Sluchová cvičení – vnímání různých zvuků z okolí
 • Hudebně pohybové aktivity
 • Poslechové činnosti – vnímání zpěvu lektora s doprovodem na kytaru
 • Napodobování zvuků
 • A mnohé další hudební aktivity

Máte o kroužek zájem?

Pohybový kroužek

Místo konání: Stella odlehčovací služba, Stradonická 2311/6, České Budějovice 370 07

Pro koho je kroužek určen:
Pohybový kroužek je určen dětem a mládeži ve věku 3 – 18let se zdravotním postižením a ohroženým vývojem ( ADHD, logopedické vady, specifické poruchy učení …)

Na co se můžete těšit:

 • Pohybové hry
 • Protažení celého těla
 • Písničky propojené s tancem i relaxací
 • Zaměření se na koordinaci
 • Rozvíjení vlastní kreativity a prostorové představivosti
 • A mnohé další pohybové aktivity

Máte o kroužek zájem?

Výtvarný kroužek

Místo konání: Stella odlehčovací služba, Stradonická 2311/6, České Budějovice 370 07

Pro koho je kroužek určen:
Výtvarný kroužek je určen dětem a mládeži ve věku 3 – 18let se zdravotním postižením a ohroženým vývojem ( ADHD, logopedické vady, specifické poruchy učení …)

Na co se můžete těšit:

 • práce s různými materiály
 • vyrábění, malování, tvoření
 • rozvoj kreativity a fantazie, soustředění
 • rozvoj jemné motoriky
 • a mnohé další výtvarné aktivity

Máte o kroužek zájem?

B. Setkávání rodin dětí s postižením

Připravujeme pro Vás pravidelná setkávání s odborníky, kteří Vám pomohou, poradí s péčí o Vaše děti.

Plánujeme Vám nabídnout rodičovský klub, kde si budete vzájemnou oporou a budete si vzájemně sdílet své zkušenosti z péče o své děti.

C. Příměstské tábory

Na letní prázdniny (červenec, srpen 2023) plánujeme příměstské tábory pro děti s postižením a jejich sourozence, pro více informací nás kontaktujte.

D. Akce

Připravujeme…