Ke stažení

Stanovy spolku
Zápis spolku
Zápis z ustavující schůze spolku
Výroční zpráva 2018 - 2019
Výroční zpráva 2020
Výroční zpráva 2021
Výroční zpráva 2022
Přihláška na volnočasové kroužky
Dotazník zájemce o volnočasové kroužky
Souhlas s focením kroužky
Leták